** PRESERVING OUR PAST FOR THE FUTURE **

Dekker Huis / Zeeland Historical Museum

37 East Main Ave, Zeeland, MI - (616) 772-4079

New Groningen Schoolhouse

10537 Paw Paw Dr, Zeeland, MI -  (616) 772-4079


MAILING ADDRESS: Zeeland Historical Society | PO Box 165 | Zeeland, MI 49464 


A N N O U N C E M E N T S